જાતિનો દાખલો ઓનલાઈન : હવે તમારા જાતિનું પ્રમાણપત્ર મેળવો ઘરે બેઠા ઓનલાઈન માત્ર 10 મિનિટમાં

જાતિનો દાખલો ઓનલાઈન : જાતિનો દાખલો (Caste Certificate Gujarat) ઘરે બેઠા માટે ફોર્મ ભરો અને જાતિ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ અને જાતિનો દાખલો મેળવવા પુરાવા/ડોક્યુમેન્ટ ની સંપૂર્ણ યાદી હવે તમારા મોબાઇલ ફોન પર ઓફિસે ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી.

ભારત માં કોઈપણ વ્યક્તિ ચોક્કસ જાતિ અથવા સમુદાયની છે તે સતાવાર રીતે જાણવા માટે સરકાર દ્વારા જાતિ નો દાખલો એટલે કે જાતિ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે. જાતિ પ્રમાણપત્ર (SC/ST) સંબંધિત રાજ્ય સરકારો દ્વારા અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને અન્ય પછાત સમુદાયના રહેવાસીઓને જારી કરવામાં આવે છે. તેથી, એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે આવી જાતિના લોકો સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી અનામતનો લાભ લેવા માટે જાતિનું પ્રમાણપત્ર મેળવે. આ લેખમાં, અમે ગુજરાત જાતિ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેની અરજી પ્રક્રિયાને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈશું.

જાતિનો દાખલો ઓનલાઈન

આ દાખલો સરકાર ની વિવિધ યોજનાઓ નો લાભ લેવા સૌથી ઉપયોગી થતો હોય છે. જાતિ નો દાખલો સરકાર દ્વારા કેટેગરી પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.ઘણી સરકારી યોજનાનો લાભ જાતિ નો દાખલો હોવો જરૂરી હોય છે તેથી આ દાખલો તમારી પાસે હોવો જરૂરી હોય છે. માટે આ દાખલો કઢાવવા માટે ની તમામ માહિતી તમને અહીંથી મળી રહશે એવી આશા રાખીયે છીએ.

જાતિનો દાખલો ઓનલાઈન – હાઈલાઈટ્સ

વિગત જાતિ નો દાખલો
હેઠળગુજરાત રાજ્ય સરકાર
વિભાગનું નામસામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
લેખનો પ્રકારસરકારી યોજના ના લેવા માટેનું સર્ટિફિકેટ
અરજીનો પ્રકારઓનલાઈન/ઓફલાઈન
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://www.digitalgujarat.gov.in/

જાતિના પ્રમાણપત્રનો ઉદેશ્ય

અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ વર્ગ હેઠળ અનામત કોઈપણ વ્યક્તિ જાતિ ના દાખલા માટે અરજી કરી શકે છે અને વિવિધ હેતુઓ માટે જાતિ પ્રમાણપત્ર મેળવવું જોઈએ. કેટલાક હેતુઓ નીચે મુજબ છે.

 • શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને સરકારી સંસ્થાઓમાં અનામત ક્વોટા માં સીટ મેળવવા માટે જાતિ નો દાખલો જરૂરી હોઈ છે.
 • શાળા/કોલેજોમાં ફી માં રાહત માટે જાતિ પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે.
 • સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી શિષ્યવૃત્તિનો લાભ મેળવવા માટે જાતિ નો દાખલો જરૂરી હોઈ છે.
 • બીજા ઘણા આરક્ષણો માટે સબસિડીનું વિતરણ કરવા માટે સરકારને જાતિ પ્રમાણપત્રની માંગ કરે છે.
 • રોજગારના સંદર્ભમાં, નોકરી શોધનારાઓ માટે જાતિ પ્રમાણપત્ર ફરજિયાત હોય છે, જેઓ અનામત ક્વોટા હેઠળ નિમણૂક તરીકે સરકારી નોકરીઓ માટે અરજી કરે છે.
 • સરકારી યોજનાઓ માટે અરજી કરવા માટે, જાતિ પ્રમાણપત્ર આવશ્યક હોઈ છે.
 • વિધાનસભાઓમાં અનામત બેઠકો માટે જાતિ પ્રમાણપત્ર આપવું આવશ્યક હોય છે.

આ દાખલો કઢાવવા માટે યોગ્યતા માપદંડ

ગુજરાતમાં જાતિ નો દાખલો મેળવવા માટે વ્યક્તિ માટેની પાત્રતાના માપદંડ નીચે મુજબ છે.

 • અરજદાર ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ.
 • ગુજરાતમાં જાતિ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે અરજદાર ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે રાજ્યનો કાયમી નિવાસી હોવો જોઈએ.
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ SC/ST, SEBC અને OBC યાદીમાં અરજદારનું નામ હોવું જોઈએ.

ઓનલાઈન/ઓફલાઇન અરજી કરવા માટેના દસ્તાવેજો

ગુજરાતમાં જાતિ પ્રમાણપત્ર (Caste Certificate Gujarat) માટે અરજી કરવા સાથે નીચેના દસ્તાવેજો રજુ કરવા જરૂરી હોય છે. ઑફલાઇન અરજી કરતી વખતે ફોર્મ માં દર્શાવેલા દસ્તાવેજો અરજી ફોર્મ સાથે જોડાયેલા હોવા જોઈએ. જ્યારે જાતિના દાખલા ની ઑનલાઇન અરજી માટે તે ઓરીજનલ ડોક્યુમેન્ટ્સ ને અપલોડ કરવાના હોય છે.

 • રહેઠાણનો પુરાવો (કોઈ પણ એક)
 • રેશનકાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડની સાચી નકલ
 • ઓળખનો પુરાવો (કોઈ પણ એક)
 • ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ

ઓનલાઈન અરજી કઈ રીતે કરવી?

જાતિ ના દાખલા માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ દ્વારા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા નીચે દર્શાવેલ છે. (Jati No Dakhlo Online Application)

 • સૌપ્રથમ તમારે ડિજિટલ ગુજરાતની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ઉપર જવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારી સામે એક Login નું બટન જોવા મળશે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • લોગીન કર્યા બાદ તમારે Request A New Services નામનું બટન જોવા મળશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારી સામે એક નવું પેજ ઓપન થશે જેમાં બધી જ સુવિધાઓ તમને જોવા મળશે.
 • અનુસૂચિત જાતિ પ્રમાણપત્ર (Scheduled Caste Certificate Gujarat)
 • અનુસૂચિત જનજાતિ પ્રમાણપત્ર (Scheduled Tribe Certificate Gujarat)
 • બિન અનામત વર્ગો માટે પ્રમાણપત્ર (Unreserved Caste Certificate Gujarat)
 • આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે પ્રમાણપત્ર (Certificate For Economically Weaker Sections Gujarat)
 • સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગનું પ્રમાણપત્ર (Socially and Educationally Backward Class Certificate Gujarat)
 • વિચરતી વિમુક્ત જાતિ માટેનું પ્રમાણપત્ર (Nomad-Denotified Caste Certificate Gujarat)
 • તમારે જે પણ જ્ઞાતિ કે જાતિનું પ્રમાણપત્ર મેળવવું હોય તે તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે.
 • હવે સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શિકા કાળજીપૂર્વક વાંચો. પછી “Continue to Service” પર ક્લિક કરો
 • હવે તમારી Request ID અને એપ્લિકેશન નંબર જનરેટ થશે. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો અને “Continue” પર ક્લિક કરો
 • કૃપા કરીને અરજદારની માહિતીની વિગતો ભરવાની રહેશે અને “Next” ક્લિક કરો
 • અરજદાર માહિતી (મૂળભૂત અરજદાર વિગતો, વ્યવસાયિક વિગતો, કુટુંબ વિગતો)
 • સર્વિસ ની વિગતો (જાતિની વિગતો)
 • હવે જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • તમારી અરજી સફળતાપૂર્વક સબમિટ કર્યા પછી તમે તમારા અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ લઈ શકો છો અને પછી તમારે ઑનલાઇન પૈસા ની ચુકવણી સાથે આગળ વધી શકો છો.
 • પૈસા ભરવા માટે બે વિકલ્પો છે.
 • Using E-Wallet
 • Using Gateway
 • કૃપા કરીને બે વિકલ્પોમાંથી કોઈપણનો ઉપયોગ કરીને પૈસા ભરવાના રહેશે: ઈ-વોલેટ, ગેટવે.
 • ચુકવણીનો વિકલ્પ પસંદ કરો અને ચુકવણી કરવા માટે “Send OTP” બટન પર ક્લિક કરો. વધુમાં, નાગરિકને મોબાઇલ પર OTP આવશે.
 • OTP દાખલ કર્યા પછી, ચુકવણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે “Confirm” બટન પર ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment