મગફળીમાં તેજી રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ રૂ.2330/- તમામ માર્કેટના આજના બજાર ભાવો

Tamam Marketna Bajar bhav today: તમામ બજારોમાં હવે મગફળીના ભાવમાં ભાવમાં ઘણો વધારો થયો છેકે ઘટાડો તે જાણો એકગુજરત.ઈનના માધ્યમ થી,

તો આવો, આજે આપણે જાણીએ મગફળીના તમામ બજારના ભાવ, અહીં અમે તમને રાજકોટ, અમરેલી અને કોડીનાર મુખ્ય મગફળી બજારોના ભાવ જણાવી રહ્યા છીએ.

ઝીણી મગફળીના ઊંચા અને નીચા ભાવ – આજના રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ જાણો

રાજકોટના આજના ઝીણી મગફળીના ઊંચા અને નીચા માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1150 થી રૂપીયા. 1300 ભાવ બોલાયો, અમરેલીના આજના ઝીણી મગફળીના ઊંચા અને નીચા માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 900 થી રૂપીયા. 1291 ભાવ બોલાયો, કોડીનારના આજના માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1220 થી રૂપીયા. 1390 ભાવ બોલાયો, સાવરકુંડલાના આજના માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1108 થી રૂપીયા. 1231 ભાવ બોલાયો,જસદણના આજના ઝીણી મગફળીના ઊંચા અને નીચા માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1050 થી રૂપીયા. 1380 ભાવ બોલાયો.

મહુવાના આજના ઝીણી મગફળીના ઊંચા અને નીચામાર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1025 થી રૂપીયા. 1397 ભાવ બોલાયો, ગોંડલના આજના માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 925 થી રૂપીયા. 1397 ભાવ બોલાયો, કાલાવડના આજના માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1200 થી રૂપીયા. 1338 ભાવ બોલાયો, જુનાગઢના આજના ઝીણી મગફળીના ઊંચા અને નીચા માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1040 થી રૂપીયા. 1800 ભાવ બોલાયો, જામજોધપુરના આજના ઝીણી મગફળીના ઊંચા અને નીચા માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1050 થી રૂપીયા. 1271 ભાવ બોલાયો.

જાડી મગફળીના ઊંચા અને નીચા ભાવ – આજના તમામ માર્કેટયાર્ડના બજાર ભાવ

રાજકોટના આજના જાડી મગફળીના ઊંચા અને નીચા માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1130 થી રૂપીયા. 1385 ભાવ બોલાયો, અમરેલીના આજના માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 951 થી રૂપીયા. 1359 ભાવ બોલાયો, કોડીનારના આજના જાડી મગફળીના ઊંચા અને નીચા માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1190 થી રૂપીયા. 1258 ભાવ બોલાયો, સાવરકુંડલા આજના માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1151 થી રૂપીયા. 1411 ભાવ બોલાયો, જેતપુરના આજના માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 930 થી રૂપીયા. 1381 ભાવ બોલાયો.

જામનગરના આજના જાડી મગફળીના ઊંચા અને નીચા માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1100 થી રૂપીયા. 1280 ભાવ બોલાયો, ભેસાણના આજના માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 800 થી રૂપીયા. 1306 ભાવ બોલાયો, દાહોદના આજના જાડી મગફળીના ઊંચા અને નીચા માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1100 થી રૂપીયા. 1200 ભાવ બોલાયો, ભાવનગરના આજના માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1168 થી રૂપીયા. 1331 ભાવ બોલાયો, જૂનાગઢના આજના જાડી મગફળીના ઊંચા અને નીચા માર્કેટ ભાવ રૂપીયા. 1080 થી રૂપીયા. 1306 ભાવ બોલાયો.

જાડી મગફળીના નીચા અને ઊંચા ભાવ

બજારનું નામનીચા ભાવઊંચા ભાવ
રાજકોટરૂ.1130રૂ.1385
અમરેલીરૂ.951રૂ.1359
કોડીનારરૂ.1190રૂ.1258
સાવરકુંડાળારૂ.1151રૂ.1411
જેતપુરરૂ.930રૂ.1381
પોરબંદરરૂ.1100રૂ.1335
વિસાવદરરૂ.1075રૂ.1331
મહુવારૂ.1051રૂ.1275
ગોંડલરૂ.861રૂ.1411
કાલાવાડરૂ.1100રૂ.1350

ઝીણી મગફળીના આજના ભાવ : તમામ માર્કેટયાર્ડના મગફળીના ઊંચા નીચા ભાવ જાણો

બજારનું નામનીચા ભાવઊંચા ભાવ
સતલાસણારૂ.1080રૂ.1370
શિહોરીરૂ.1130રૂ.1300
વડગામરૂ.1180રૂ.1425
માણસારૂ.1200રૂ.1351
વિસનગરરૂ.1100રૂ.1281
થરારૂ.1150રૂ.1300
ધાનેરારૂ.1050રૂ.1345
ધનુસરારૂ.1000રૂ.1200
ઇડરરૂ.1350રૂ.1656
ડીસારૂ.1100રૂ.1539

Leave a Comment